Kada se posjedovanje zaliha dogodi pod uvjetima FOB

Izraz FOB skraćenica je od free on board. Ako se roba otprema FOB odredište, troškove prijevoza plaća prodavatelj, a vlasništvo ne prolazi dok prijevoznik ne isporuči robu kupcu.

Ova je roba dio zaliha prodavatelja dok je u tranzitu. Ako se roba otprema FOB pošiljkom, troškove prijevoza plaća kupac, a vlasništvo prolazi kada prijevoznik stupi u posjed robe. Ova je roba dio zaliha kupca dok je u tranzitu. Izrazi FOB odredište i FOB točka otpreme često označavaju određeno mjesto na kojem se prenosi vlasništvo nad robom, kao što je FOB Denver. To znači da prodavatelj zadržava pravo vlasništva i rizik gubitka dok se roba ne isporuči zajedničkom prijevozniku u Denveru koji će djelovati kao agent kupca. Obrazloženje ovih utvrđenja potječe iz agencijskog prava, budući da je prijenos prava vlasništva uvjetovan djeluje li prijevoznik s fizičkim posjedom robe kao agent prodavača ili kupca.