Troškovi plaća

Trošak plaća predstavlja iznos plaća i plaća zaposlenih koji se isplaćuju u zamjenu za usluge koje pružaju nekom poduzeću. Pojam se također može pretpostaviti da uključuje troškove svih povezanih poreza na plaću, kao što su odgovarajuće uplate poslodavca za Medicare i socijalno osiguranje.

U poduzeću s gotovinskom osnovom, trošak plaća je novac isplaćen tijekom obračunskog razdoblja za plaće i nadnice. U poduzeću s vremenskim razgraničenjem trošak plaća iznosi iznos plaća i plaća koje su zaposlenici ostvarili tijekom razdoblja, bez obzira jesu li ti iznosi plaćeni tijekom tog razdoblja.

Troškovi plaća mogu biti najveći troškovi koje poduzeće ima, posebno kada je u uslužnoj industriji gdje su prihodi izravno povezani s odrađenim radnim vremenom. Suprotno tome, troškovi plaća mogu biti mnogo manje značajan udio u ukupnim troškovima u poduzeću koje intenzivno radi, poput rafinerije nafte.