Prosječna stopa povrata

Prosječna stopa povrata je prosječni godišnji iznos novčanog toka stvorenog tijekom trajanja ulaganja. Ova se stopa izračunava agregiranjem svih očekivanih novčanih tokova i dijeljenjem s brojem godina za koje se očekuje da će ulaganje trajati. Primjerice, očekuje se da će ulaganje u nekretnine u prvoj godini donijeti 22.000 USD, druge 32.000 USD, a treće 36.000 USD. Prosjek ovog iznosa je 30.000 USD. Početna investicija iznosila je 300 000 USD, pa je prosječna stopa povrata 10% (izračunato kao prosječni povrat od 30 000 USD podijeljen s ulaganjem od 300 000 USD).

Ključna je mana u ovom izračunu što ne uzima u obzir vremensku vrijednost novca. Novčani tijekovi u kasnijim razdobljima vrijede manje od novčanih tokova u novijim razdobljima.