Slabašno vrijeme

Slack time je interval koji se javlja kada postoje aktivnosti koje se mogu dovršiti prije vremena kada su stvarno potrebne. Razlika između zakazanog datuma završetka i potrebnog datuma za ispunjavanje kritičnog puta je količina raspoloživog vremena zastoja. Voditelj projekta uvijek bi trebao biti svjestan gdje u projektu postoji zaostalo vrijeme, jer se to vrijeme može koristiti za preslagivanje rasporeda kako bi se podržao kritični put. Na primjer, ako u zadatku koji nije smješten na kritičnoj putanji postoji zaostalo vrijeme, resursi se mogu prebaciti s tog zadatka na zadatke smještene na kritičnom putu, čime se pojačavaju najvažniji zadaci. Također se može pratiti trend u raspoloživom vremenu zaostajanja za svaki zadatak. Ako trend opada, to može ukazivati ​​na to da posao traje duže nego što se očekivalo.