Novčana imovina

Novčana imovina je imovina čija je vrijednost iskazana ili konvertibilna u fiksni iznos novca. Tako će se sada 50.000 dolara gotovine i dalje smatrati 50.000 dolara gotovine. Primjeri novčane imovine su novac, ulaganja, potraživanja i potraživanja. Pojam se može strože definirati kako bi se isključila bilo koja imovina koja se ne može lako pretvoriti u novac (poput dugoročnih ulaganja ili potraživanja). Sva novčana imovina smatra se kratkotrajnom imovinom i kao takva izvještava se u bilanci poduzeća.

U inflacijskom okruženju, monetarna imovina će opadati, osim ako nije uložena u kamatnu ili procijenjenu imovinu koja donosi prinose koji odgovaraju ili prelaze stopu inflacije.

Dugoročnija imovina, poput dugotrajne imovine, ne smatra se monetarnom imovinom, jer njihove vrijednosti vremenom opadaju.