Osnova za amortizaciju

Osnova amortizacije je iznos troška stalnog sredstva koji se vremenom može amortizirati. Taj je iznos trošak stjecanja sredstva umanjen za procijenjenu vrijednost spašavanja na kraju korisnog vijeka trajanja. Trošak stjecanja je nabavna cijena imovine, plus troškovi nastali stavljanjem sredstva u upotrebu. Dakle, troškovi nabave mogu uključivati ​​porez na promet, carine, naknade za vozarinu, izmjene na licu mjesta (poput ožičenja ili betonske podloge za imovinu), naknade za instalaciju i troškove ispitivanja.

Mnoge organizacije planiraju upotrijebiti sredstvo, a zatim ga ukinuti. Ako je to slučaj, pretpostavljaju da neće biti vrijednosti popravka, u tom slučaju osnova amortizacije imovine jednaka je trošku.

Primjerice, poduzeće kupuje stroj za 100.000 USD i procjenjuje da će na kraju radnog vijeka stroj imati vrijednost spašavanja od 10.000 USD. Stoga je osnova za amortizaciju stroja 90 000 USD, što se izračunava na sljedeći način:

100.000 USD nabavne cijene - 10.000 USD Vrijednost spašavanja = 90.000 USD Osnova amortizacije

Tada tvrtka koristi metodu amortizacije, poput pravocrtne metode, kako bi postupno naplaćivala osnovicu amortizacije od 90.000 USD na teret tijekom korisnog vijeka trajanja stroja.