Prinos od kapitalnih dobitaka

Prinos od kapitalne dobiti predstavlja postotak aprecijacije cijene ulaganja. Izračunava se kao porast cijene ulaganja, podijeljen s izvornim troškom stjecanja. Na primjer, ako se vrijednosni papir kupi za 100 USD, a kasnije proda za 125 USD, prinos od kapitalne dobiti iznosi 25%. Ako cijena ulaganja padne ispod nabavne cijene, nema prinosa na kapitalnu dobit.

Ovaj koncept ne uključuje primljene dividende; temelji se samo na promjeni cijene ulaganja. Da bi izračunao ukupni povrat dionice, investitor mora kombinirati prinos od kapitalne dobiti i prinos od dividende.