Doplatak za prodaju

Doplatak za prodaju je smanjenje cijene koju prodavatelj naplaćuje zbog problema s prodanim proizvodom ili uslugom, poput problema s kvalitetom, kratke pošiljke ili netočne cijene. Dakle, dodatak za prodaju stvara se nakon početne naplate kupcu, ali prije nego što kupac plati prodavatelju. Naknada za prodaju evidentira se kao odbitak od bruto prodaje i tako uključuje u neto vrijednost prodaje u računu dobiti i gubitka.

Na primjer, tvrtka isporučuje proizvode koji su malo izvan specifikacije. Prvobitna je naplata iznosila 10.000 američkih dolara, a tvrtka uvjerava kupca da plati robu koja nije u prodaji s dodatkom na prodaju od 1.000 američkih dolara. Unos dnevnika koji je tvrtka evidentirala za naknadu za prodaju tereti 1.000 USD na računu dodataka za prodaju i kreditni račun na računu potraživanja od 1.000 USD.

Račun dodataka za prodaju kontra je račun jer nadoknađuje bruto prodaju. Rezultat uparivanja računa bruto prodaje i dodataka za prodaju je neto prodaja. Na računu odobrenja za prodaju obično postoji saldo zaduženja.

Uprava obično želi evidentirati dozvole za prodaju na zasebnom računu, tako da ukupni iznos dodijeljenih dozvola bude jasno vidljiv. Veliki saldo na ovom računu pokazatelj je da poduzeće ima značajnih problema sa svojim proizvodima ili oštećuje te proizvode tijekom tranzita.