Pribor pri ruci

Dobavne zalihe odnose se na zalihe ručnih zaliha potrošnih predmeta koje poduzeće obično održava kao podršku svom poslovanju. Ako su troškovi ovih predmeta manji, trošak se može teretiti kao trošak. Ako je iznos značajniji, trošak se u početku može klasificirati kao imovina, a zatim se tereti za trošak dok se potroše zalihe.