Kratkoročna odgovornost

Kratkoročna obveza je financijska obveza koja se mora platiti u roku od jedne godine. Ova vrsta obveze klasificirana je unutar odjeljka tekućih obveza u bilanci subjekta. Primjeri kratkoročnih obveza su:

  • Obveze prema trgovini
  • Obračunati troškovi
  • Porez na plaćanje
  • Isplata dividende
  • Depoziti kupaca
  • Kratkoročni dug
  • Trenutni dio dugoročnog duga
  • Ostale obveze