Završetak ravnoteže

Završno stanje je neto preostalo stanje na računu. Obično se mjeri na kraju izvještajnog razdoblja, kao dio završnog postupka. Završni saldo dobiva se zbrajanjem ukupnih transakcija na računu i zatim dodavanjem ukupnog iznosa na početno stanje.