Rashodi prihoda

Rashod prihoda je trošak koji se tereti za rashod čim nastane. Čineći to, poduzeće koristi princip podudaranja da poveže nastale troškove s prihodima ostvarenim u istom izvještajnom razdoblju. To daje najtočnije rezultate računa dobiti i gubitka. Dvije su vrste prihoda:

  • Održavanje imovine koja donosi prihod . To uključuje troškove popravka i održavanja, jer su nastali kao podrška tekućim operacijama, a ne produžuju životni vijek sredstva niti ga poboljšavaju.

  • Ostvarivanje prihoda . To su svi svakodnevni troškovi potrebni za poslovanje, kao što su plaće od prodaje, najamnina, uredski materijal i režije.

Ostale vrste troškova ne smatraju se prihodima, jer se odnose na stvaranje budućih prihoda. Na primjer, kupnja fiksne imovine kategorizirana je kao imovina i tereti se za troškove tijekom više razdoblja, kako bi se uskladila cijena imovine s više budućih razdoblja stvaranja prihoda. Ti su izdaci poznati kaokapitalni rashodi.