Sažetak značajnih računovodstvenih politika

Sažetak značajnih računovodstvenih politika odjeljak je fusnota koji prate financijske izvještaje subjekta, opisujući ključne politike koje slijedi računovodstvo. Ovaj se sažetak obično stavlja na početak fusnota ili blizu njega. Sažetak politike propisan je primjenjivim računovodstvenim okvirom (kao što su GAAP ili MSFI). Ti okviri zahtijevaju od organizacije da otkrije svoje najvažnije politike, prikladnost tih politika i kako utječu na prijavljeni financijski položaj tvrtke.

Otkrivanje računovodstvenih politika posebno je važno u situacijama u kojima se organizacija odluči slijediti politike koje odstupaju od politika koje se obično koriste u njezinoj industriji. Uvidom u ove politike, investicijska će zajednica bolje razumjeti kako računovodstvene politike koje se koriste mogu promijeniti izviještene financijske rezultate i financijski položaj subjekta.

Sažetak politike može uključivati ​​politike iz širokog spektra operativnih i financijskih područja, uključujući novac, potraživanja, nematerijalnu imovinu, umanjenje imovine, procjenu zaliha, vrste obveza, priznavanje prihoda i kapitalizirane troškove.