Nastali troškovi

Nastali trošak je trošak za koji je poduzeće postalo odgovorno, čak i ako još nije primilo račun od dobavljača kao dokumentaciju troškova. Ovo je koncept računovodstva nastanka događaja.

Primjerice, u proizvodnoj operaciji tijekom siječnja koristi se velika količina električne energije, nakon čega joj lokalna elektroenergetska tvrtka naplaćuje 25.000 američkih dolara za potrošnju električne energije koju tvrtka dobiva u veljači, a plaća u ožujku. Tvrtka snosi troškove električne energije u siječnju, tako da bi s tim povezani trošak trebala zabilježiti u siječnju.

Da je tvrtka umjesto toga koristila računovodstvo na osnovi gotovine, koncept nastalih troškova ne bi se primjenjivao, pa subjekt ne bi evidentirao trošak dok ne plati račun u ožujku. To bi uvelo dvomjesečno kašnjenje u priznavanju troškova.