Fond za servisiranje duga

Fond za servisiranje duga je novčana rezerva koja se koristi za plaćanje kamata i glavnice na određene vrste duga. Postojanje fonda za servisiranje duga namjerava smanjiti rizik dužničkog vrijednosnog papira za investitore, što ga čini privlačnijim za njih, a također smanjuje efektivnu kamatnu stopu potrebnu za prodaju ponude. Međutim, veže dio novca koji izdavatelj duga prima od ponude duga, tako da se ne može primijeniti na korisnija ulaganja.