Račun računa

Račun prijenosa je račun koji je uparen s drugim računom i poništava ga. Drugi račun sadrži bruto saldo, a offset račun smanjuje to stanje, što rezultira neto saldom. Primjeri prijeboja računa su ispravka vrijednosti za loše dugove (uparena s računom potraživanja) i rezerva za zastarjeli inventar (uparena s računom zaliha). Račun prijeboja poznat je i kao kontra račun.

Koncept se koristi i u bankarstvu, gdje je offset račun bankovni račun koji je uparen sa zajmom zajmoprimca pri određivanju iznosa obračunate kamate na zajam. Stanje gotovine na bankovnom računu smanjuje zaostali zajam na neto saldo zajma, na koji se zatim primjenjuje kamatna stopa na zajam.