Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca iznosi su koje obračunava tvrtka svojim kupcima kada im isporučuje robu ili usluge u uobičajenom poslovanju. Ti se računi obično dokumentiraju na službenim računima, koji su sažeti u izvješću o starenju potraživanja. Ovo izvješće osoblje kolekcija obično koristi za naplatu zaostalih plaćanja od kupaca. U glavnoj knjizi potraživanja od kupaca evidentiraju se na posebnom računu potraživanja i klasificiraju se kao kratkotrajna imovina u bilanci ako očekujete da ćete primiti uplatu od kupaca u roku od jedne godine od datuma naplate.

Da bi evidentirao potraživanje od kupaca, računovodstveni softver stvara zaduženje na računu potraživanja i kredit na računu prodaje kada dovršite račun. Kad kupac na kraju plati račun, računovodstveni softver evidentira transakciju primanja gotovine terećenjem gotovinskog računa i kreditnim računom potraživanja.

Potraživanja od kupaca razlikuju se od potraživanja od kupaca po tome što se potraživanja od kupaca odnose na iznose koji se duguju tvrtki i koji ne spadaju u uobičajeni tijek poslovanja, kao što su predujmovi zaposlenika ili naknade osiguranja. Također, većinu ili sve transakcije koje prolaze kroz račun potraživanja glavnih računa generira računovodstveni sustav, dok izrađujete račune kupaca i knjižna odobrenja, dok transakcije koje bilježe netrgovinska potraživanja gotovo uvijek uključuju unose u dnevnik.