Međukompanijsko računovodstvo

Interkompanijsko računovodstvo skup je postupaka koje matično društvo koristi za uklanjanje transakcija koje se događaju između njegovih podružnica. Na primjer, ako je jedna podružnica prodala robu drugoj podružnici, to nije valjana prodajna transakcija iz perspektive matičnog poduzeća, jer se transakcija dogodila interno. Slijedom toga, prodaja se mora ukloniti iz knjiga u trenutku kada se pripremaju konsolidirani financijski izvještaji matičnog poduzeća, tako da se ne pojavljuje u financijskim izvještajima.

Interkompanijske transakcije mogu se označiti u računovodstvenom sustavu organizacije na mjestu nastanka, tako da se mogu automatski povući unatrag kad se sastave konsolidirani financijski izvještaji. Ako u softveru nema značajke označavanja, tada se transakcije moraju ručno identificirati, što je podložno velikom stupnju pogreške. Potonji je slučaj najčešći u manjoj organizaciji koja je koristila računovodstveni sustav s manje značajki i sada utvrđuje da nema potrebne značajke označavanja transakcija potrebne za računovodstvo svojih podružnica.

Međukompanijsko računovodstvo može biti jedno od ključnih uskih grla u procesu zatvaranja knjiga za matičnu tvrtku, pa bi stoga trebalo biti u središtu pozornosti uprave kako bi se pronašli načini za pojednostavljivanje procesa.