Omjer varijabilnih troškova

Omjer varijabilnih troškova otkriva ukupan iznos varijabilnih troškova koje je poduzeće nastalo, naveden kao udio u njegovoj neto prodaji. Primjerice, ako je cijena proizvoda 100 USD, a varijabilni troškovi 60 USD, tada je omjer varijabilnih troškova proizvoda 60%. Ovaj omjer koristan je na razini proizvoda kako bi se razumio iznos marže preostale nakon što se promjenljivi troškovi oduzmu od prodaje. To je poznato kao marža doprinosa i izračunava se kao 1 minus omjer varijabilnih troškova.

Omjer varijabilnih troškova također je koristan na organizacijskoj razini kako bi se odredio iznos fiksnih troškova koji nastaju. Visok omjer varijabilnih troškova podrazumijeva da poduzeće može zaraditi na relativno niskoj razini prodaje, budući da je malo fiksnih troškova koje treba platiti. Nizak omjer varijabilnih troškova podrazumijeva da je razina besparne prodaje visoka kako bi se platila velika baza fiksnih troškova.