Kako izračunati impliciranu kamatnu stopu

Podrazumijevana kamatna stopa je razlika između spot stope i terminske stope ili terminske stope na transakciju. Kada je spot stopa niža od terminske ili terminske stope, to podrazumijeva povećanje kamatnih stopa u budućnosti.

Na primjer, ako je terminska stopa 7%, a spot stopa 5%, razlika od 2% je implicirana kamatna stopa. Ili, ako je cijena terminskog ugovora za valutu 1,110, a spot cijena 1,050, razlika od 5,7% je implicirana kamatna stopa.

Sličan naziv kamatne stope s drugačijim temeljnim konceptom je imputirana kamatna stopa, koja je procijenjena kamatna stopa koja se koristi umjesto utvrđene kamatne stope povezane s dugom, jer utvrđena stopa ne odražava točno tržišnu kamatnu stopu ili tamo postoji uopće nije utvrđena stopa. Ova se kamatna stopa najčešće koristi kada ugovor o zajmu ne sadrži ili vrlo nisku kamatnu stopu, pa se mora prilagoditi natrag na tržišnu stopu prije nego što se može zabilježiti kao računovodstvena transakcija.