Imovina koja se amortizira

Imovina koja se amortizira je imovina koja pruža ekonomsku korist više od jednog izvještajnog razdoblja. Ograničenje kapitalizacije također se može primijeniti da se kupnje s nižim troškovima ne klasificiraju kao imovina koja se amortizira. Kvalificirana imovina u početku se klasificira kao imovina, nakon čega se njezin trošak vremenom postupno amortizira kako bi se smanjila knjigovodstvena vrijednost. Primjeri klasifikacija imovine koja se koristi za evidentiranje imovine koja se amortizira su:

  • Građevine

  • Računala i softver

  • Namještaj i oprema

  • Zemljište

  • Strojevi

  • Vozila

Vremensko razdoblje tijekom kojeg se sredstvo amortizira ovisi o njegovoj klasifikaciji. Zemljište se uopće ne amortizira, jer se smatra da ima beskrajan životni vijek.