Prigodni trošak kapitala

Oportunitetni trošak kapitala dodatni je povrat ulaganja kojemu se poduzeće odriče kad odluči koristiti sredstva za interni projekt, umjesto da novac uloži u tržišnu vrijednosnicu. Dakle, ako je projicirani povrat internog projekta manji od očekivane stope povrata tržišnog vrijednosnog papira, ne bi se ulagalo u interni projekt, pod pretpostavkom da je to jedina osnova za odluku. Oportunitetni trošak kapitala razlika je u povratu na dva projekta.

Primjerice, stariji menadžment poduzeća očekuje da će zaraditi 8% na dugoročnom ulaganju od 10.000.000 USD u novi proizvodni pogon ili novac može uložiti u dionice za koje je očekivani dugoročni povrat 12%. Ako se izuzmu bilo koja druga razmatranja, bolje korištenje gotovine je ulaganje 10.000.000 USD u dionice. Oportunitetni trošak kapitala za ulaganje u proizvodni pogon iznosi 2%, što je razlika u povratu na dvije mogućnosti ulaganja.

Ovaj koncept nije tako jednostavan kao što se možda prvi put čini. Osoba koja donosi odluku mora procijeniti varijabilnost povrata od alternativnih ulaganja kroz razdoblje tijekom kojeg se očekuje da će se novac koristiti. Da se vratimo na primjer, viši menadžment može biti siguran da tvrtka može generirati 8% povrata na novom proizvodnom pogonu, dok može postojati znatna neizvjesnost u pogledu varijabilnosti povrata od ulaganja u dionice (koja bi čak mogla biti negativna tijekom razdoblje korištenja gotovine). Dakle, varijabilnost prinosa također treba uzeti u obzir kada se dolazi do oportunitetnog troška kapitala. Ova se nesigurnost može kvantificirati dodjeljivanjem vjerojatnosti pojavljivanja različitim ishodima povrata ulaganja i korištenjem ponderiranog prosjeka kao najvjerojatnijeg povrata. Bez obzira kako se problem rješava,glavna je stvar da postoji nesigurnost oko izvođenja oportunitetnih troškova kapitala, tako da se odluka rijetko temelji na potpuno pouzdanim informacijama o ulaganju.