Svrha izvještaja o novčanim tokovima

Svrha izvještaja o novčanim tokovima je predstaviti novčane priljeve i odljeve za izvještajno razdoblje čitatelju izvješća. Ti se priljevi i odljevi dalje klasificiraju u operativne, investicijske i financijske aktivnosti. Informacije koristi investicijska zajednica kako bi prepoznala sposobnost organizacije da generira novac i kako se sredstva tada koriste.

Novčani tijekovi nisu uočljivi samo prilikom pregleda računa dobiti i gubitka, posebno kada je taj dokument kreiran prema računovodstvenom načelu nastanka događaja. Knjigovodstveno razgraničenje zahtijeva da se neke stavke nenovčanih prihoda i rashoda uključe u račun dobiti i gubitka, moguće u značajnim iznosima. Veliki nesklad između iznosa prijavljenog prihoda i neto promjene novčanih tokova mogao bi ukazivati ​​na postojanje prijevare u pripremi financijskih izvještaja tvrtke.

Izvještaj o novčanim tokovima posebno je važan kada stjecatelj pregledava financijske izvještaje potencijalnog stečenog društva. Stjecatelj ne želi platiti cijenu koja se ne može poduprijeti novčanim tijekovima stečenika, pa koristi izjavu kako bi potvrdio iznos generiranih novčanih tokova.

Izjava također otkriva izvore i upotrebu određenih novčanih tijekova, koji inače ne bi bili očigledni čitatelju. Te stavke uključuju promjene na svakom računu tekuće imovine, kao i iznos plaćenog poreza na dobit.

Izvještaj o novčanim tokovima dio je financijskih izvještaja koji uključuju i račun dobiti i gubitka i bilancu.