Računovodstvo raspolaganja osnovnim sredstvima

Postoje dva scenarija u kojima možete raspolagati osnovnim sredstvom. Prva se situacija javlja kada je uklanjate, a zauzvrat ne primate nikakvu uplatu. To je česta situacija kada se osnovno sredstvo otpisuje ili poklanja jer je zastarjelo ili se više ne koristi, a za njega ne postoji tržište za daljnju prodaju. U tom slučaju poništite akumuliranu amortizaciju i obrnite izvorni trošak imovine. Ako je sredstvo u potpunosti amortizirano, to je opseg unosa.

Na primjer, ABC Corporation kupuje stroj za 100.000 američkih dolara i priznaje 10.000 američkih dolara godišnje tijekom sljedećih deset godina. U to vrijeme stroj nije samo potpuno amortiziran, već je spreman i za gomilu otpada. ABC daje stroj besplatno i snima sljedeći unos u dnevnik.