Likvidaciona dividenda

Likvidacijska dividenda je raspodjela novca ili druge imovine dioničarima, s namjerom da se poslovanje ugasi. Ova se dividenda isplaćuje nakon podmirivanja svih obveza vjerovnika i zajmodavca, pa bi isplata dividende trebala biti jedna od posljednjih radnji poduzetih prije zatvaranja poduzeća. Likvidacijske dividende obično se isplaćuju kada vlasnici poduzeća ne vjeruju da ono generira primjeren povrat ili da tržište ne postavlja dovoljnu prodajnu cijenu na cijelo poslovanje. Druga je mogućnost da vlasnici više ne žele biti uključeni u upravljanje poduzećem, pa ga žele uredno ugasiti.

Likvidacijska dividenda u osnovi je povratak izvornog kapitala ulagača njima, plus ili minus bilo koja preostala zadržana dobit ili zadržani gubici (odnosno) poslovanja.