Subjekt posebne namjene

Subjekt posebne namjene pravno je odvojeno poduzeće koje apsorbira rizik za korporaciju. Subjekt posebne namjene također se može dizajnirati za obrnutu situaciju, kada je imovina koju posjeduje sigurna čak i ako povezano društvo uđe u stečaj (što može biti važno kada se imovina sekuritizira). Ovaj entitet ima zasebnu imovinu i ima investitore koji su odvojeni od korporacije koja pokreće inicijativu. Sve dok su ispunjeni određeni računovodstveni kriteriji, osnivačka korporacija ne mora evidentirati subjekt posebne namjene u svojim računovodstvenim evidencijama. Ovaj aranžman omogućuje korporaciji da preusmjeri nepovezane aktivnosti i rizike sa svojih financijskih izvještaja. Subjekti s posebnom namjenom imaju mnogo legitimnih svrha, ali se mogu zlostavljati kako bi tvrtka izgledala manje rizično i profitabilnije nego što je to stvarno slučaj.