Etički apsolutizam

Etički apsolutizam koncept je da su etička pravila svugdje ista. Kao primjer etičkog apsolutizma, uzmite u obzir da su Ujedinjeni narodi jednoglasno donijeli Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima iz koje su neka od tih prava:

  • Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost.

  • Nitko se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu.

  • Nitko ne smije biti podvrgnut samovoljnom uhićenju, pritvoru ili progonstvu.

  • Nitko ne može biti samovoljno lišen svoje imovine.

Bilo koji sustav etičkog mišljenja koji se usredotočuje snažno na nečija prava i dužnosti vjerojatno se temelji na konceptu etičkog apsolutizma. Mnoge religije objavljuju niz pravila "ne smiješ" koja ni u kojem slučaju ne dopuštaju različita tumačenja - sva se pravila temelje na etičkom apsolutizmu.

Etički apsolutizam poznat je i kao moralni apsolutizam.