Privremena razlika

Privremena razlika je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obveze u bilanci i njezine porezne osnovice. Privremena razlika može biti jedno od sljedećeg:

  • Odbitna . Odbitna privremena razlika privremena je razlika koja će donijeti iznose koji se mogu odbiti u budućnosti pri utvrđivanju oporezive dobiti ili gubitka.
  • Oporezivo . Oporeziva privremena razlika privremena je razlika koja će u budućnosti donijeti oporezive iznose pri utvrđivanju oporezive dobiti ili gubitka.

U oba slučaja razlike se podmiruju kada se knjigovodstvena vrijednost imovine ili obveze nadoknadi ili podmiri.

Zbog privremenih razlika, izdaci koje subjekt nastane u izvještajnom razdoblju obično obuhvaćaju tekući porezni trošak ili prihod i odgođeni porezni trošak ili prihod.