Razlika između profitne i operativne marže

Operativna marža mjeri postotni povrat generiran osnovnim djelatnostima poduzeća, dok profitna marža mjeri postotni povrat svih njegovih aktivnosti. Ključna razlika su neoperativne aktivnosti koje nisu uključene u mjerenje operativne marže; ove aktivnosti obično uključuju financijske transakcije, poput prihoda od kamata i troškova kamata. Oni također mogu uključivati ​​povrate generirane obustavljenim operacijama.

Pri procjeni poslovanja, operativna marža otkriva jesu li osnovne operacije sposobne generirati povrat, što je posebno vidljivo kada se prati na liniji trenda. Te se informacije mogu usporediti s operativnim maržama konkurenata kako bi se vidjelo koliko dobro posluje poduzeće u industriji bez utjecaja financijskih razmatranja.

Profitna marža više koristi kod procjene subjekta u cijelosti, što uključuje i njegove poslovne rezultate i financijske aktivnosti. Ovaj rezultat također treba pratiti na liniji trenda kako bi se dugoročno procijenila izvedba. Marža dobiti obično varira više od operativne marže, budući da profitna marža također uključuje učinke financiranja koji mogu znatno varirati s promjenom kamatnih stopa.