Samo za depozit

Potvrda "samo za depozit" dodaje se na poleđinu čeka kako bi se ograničilo plaćanje čeka indosantom. Još je restriktivnija preporuka upisati naziv broja računa na koji treba položiti sredstva, poput "samo za polog na račun 1234-123", što zahtijeva polaganje sredstava na navedeni račun. Pisanje ove vrste formulacija na poleđini čeka osigurava da se sredstva ne mogu preusmjeriti drugdje. Na primjer, ako bi osoba samo potpisala svoje ime u bloku s preporukom na poleđini čeka, ček se i dalje smatra instrumentom na donosioca, što znači da ga svatko tko posjeduje ček može unovčiti.

Najvažnije je koristiti potvrdu "samo za depozit" kada ček neko vrijeme bude izvan fizičke kontrole primatelja uplate, na primjer kada se ček šalje banci na polog. Suprotno tome, ako primatelj uplate ček prenosi banci, manja je potreba za korištenjem ovog restriktivnog odobrenja.