Hipoteka koja se plaća

Hipoteka koja se plaća je obaveza vlasnika nekretnine da plati zajam koji je osiguran nekretninom. Iz perspektive zajmoprimca, hipoteka se smatra dugoročnom obvezom. Bilo koji dio duga koji se plaća u sljedećih 12 mjeseci klasificiran je kao kratkoročna obveza. Ukupan dospjeli iznos preostala je neisplaćena glavnica na zajmu.