Promet od prodaje

Promet od prodaje ukupan je iznos prihoda koji je tvrtka ostvarila tijekom razdoblja obračuna. Koncept je koristan za praćenje razina prodaje na liniji trenda kroz više razdoblja mjerenja kako bi se uočile značajne promjene u razinama aktivnosti. Razdoblje izračuna obično je godinu dana. Prihod uključen u ovaj izračun dolazi od prodaje gotovine i prodaje kredita. Mjerenje se također može raščlaniti po prodanim jedinicama, zemljopisnoj regiji, podružnici itd.

Promet od prodaje ograničen je na prihod ostvaren od poslovanja. Dakle, ne uključuje dobitke od financijskih ili drugih aktivnosti, poput prihoda od kamata, dobitka od prodaje dugotrajne imovine ili primanja plaćanja povezanih sa potraživanjima od osiguranja.

Iznos prometa od prodaje koji tvrtka prepoznaje može varirati, ovisno o tome koristi li računovodstvenu ili obračunsku osnovu ili novčanu osnovu. Prihodi se evidentiraju po načelu nastanka događaja kada se jedinice isporučuju ili pružaju usluge, dok se prihodi evidentiraju po osnovi gotovine kada novac dobiva od kupaca (što obično odgađa priznavanje, osim kada postoji pretplata).

Tvrtka može doći u iskušenje da prijavi projicirani promet prodaje na temelju proširenja povijesne prodaje. To nije pametno, jer se prihodi mogu mijenjati iz različitih nepredviđenih razloga, poput konkurentskog pritiska i promjena ekonomskih uvjeta.