Značajnost izvedbe

Značajnost učinka iznos je manji od razine ukupne značajnosti i smanjuje se kako bi se osigurao rizik da postoji nekoliko manjih pogrešaka ili propusta koje revizor nije utvrdio. Ti manji predmeti mogu biti materijalni kad se zbrajaju, pa je postavljena razina značajnosti izvedbe kako bi im se prilagodilo. Dakle, značajnost učinka smanjuje vjerojatnost da ukupni iznos neispravljenih i neotkrivenih pogrešnih prikazivanja premaši razinu značajnosti financijskih izvještaja u cjelini. Odabrana razina značajnosti učinka stvar je profesionalne prosudbe i na nju utječe revizorovo razumijevanje klijenta, uključujući vrste i iznose pogrešnih prikazivanja utvrđenih tijekom prethodnih revizija klijenta;ta pitanja utječu na revizorova očekivanja u pogledu pogrešnih prikazivanja koja bi mogla biti prisutna u tekućem razdoblju. Razina značajnosti izvedbe može se postaviti na različite razine za različite račune.

To izravno utječe na veličinu uzorka, budući da će znatno smanjena razina značajnosti izvedbe zahtijevati znatno veće veličine uzorka kako bi se smanjio rizik od prihvaćanja uzorka kada pridružena populacija zapravo sadrži značajne pogrešne podatke.