Poslovna transakcija

Poslovna transakcija je gospodarski događaj s trećom stranom koji se evidentira u računovodstvenom sustavu organizacije. Takva transakcija mora biti mjerljiva u novcu. Primjeri poslovnih transakcija su:

  • Kupnja osiguranja od osiguravatelja

  • Kupnja zaliha od dobavljača

  • Prodaja robe kupcu u gotovini

  • Prodaja robe kupcu na kredit

  • Isplata plaća zaposlenicima

  • Dobivanje zajma od zajmodavca

  • Prodaja dionica investitoru

Obimne poslovne transakcije mogu se evidentirati u posebnom dnevniku, kao što je dnevnik nabave ili dnevnik prodaje. Nakon što se poslovne transakcije unesu u te dnevnike, one se povremeno agregiraju i knjiže u glavnu knjigu. Transakcije manjeg obima knjiže se izravno u glavnu knjigu. Te se transakcije na kraju sažimaju u financijskim izvještajima tvrtke.

Poslovna transakcija uvijek treba biti podržana izvornim dokumentom. Na primjer, kupnja zaliha od dobavljača mogla bi biti podržana narudžbenicom, dok bi isplata plaća zaposleniku mogla biti podržana radnim vremenom.

Neki se događaji ne smatraju poslovnim transakcijama, kao što je vođenje novinara u obilazak objekata tvrtke, budući da uz događaj nema opipljive vrijednosti.