Troškovi naručivanja

Troškovi narudžbe su troškovi nastali prilikom stvaranja i obrade narudžbe dobavljaču. Ti su troškovi uključeni u određivanje ekonomske količine narudžbe za stavku zaliha. Primjeri troškova naručivanja su:

  • Trošak pripreme zahtjeva za kupnju

  • Trošak pripreme narudžbenice

  • Trošak rada potreban za pregled robe kad je zaprimljena

  • Trošak odlaganja robe nakon što je zaprimljena

  • Troškovi obrade računa dobavljača koji se odnosi na narudžbu

  • Trošak pripreme i izdavanja uplate dobavljaču

Bit će troška naručivanja neke veličine, bez obzira koliko narudžba bila mala. Ukupni iznos troškova narudžbe koji nastane u poduzeću povećat će se s brojem poslanih narudžbi. Ovaj skupni trošak narudžbe može se ublažiti davanjem velikih pokrivača koji pokrivaju dulja vremenska razdoblja, a zatim izdavanjem izdanja naloga protiv pokrivača.

Subjekt može biti spreman tolerirati visoke agregatne troškove naručivanja ako je rezultat smanjenja ukupnih knjigovodstvenih troškova zaliha. Ovaj se odnos događa kada poduzeće naručuje sirovine i robu samo po potrebi, tako da se daje više narudžbi, ali ima malo zaliha pri ruci. Tvrtka mora nadzirati svoje troškove naručivanja i troškove prenosa zaliha kako bi pravilno uravnotežila veličine narudžbi i time smanjila sveukupne troškove.