Ispitivanja detalja

Revizori koriste testove pojedinosti za prikupljanje dokaza da su stanja, otkrivanja i povezane transakcije povezane s klijentovim financijskim izvještajima točne. Na primjer, revizor može testirati račun imovine unaprijed plaćenih troškova tako što će ispitati svaki od unaprijed plaćenih troškova koji čine završni saldo pretplaćenih troškova.