Hijerarhija troškova

Hijerarhija troškova je sustav klasifikacije koji se koristi u troškovima temeljenim na aktivnostima koji određuje aktivnosti na temelju toga koliko se lako mogu pratiti do proizvoda. Kako bi se povećao redoslijed poteškoća sljedivosti, hijerarhija troškova je:

  1. Aktivnosti na razini jedinice . To uključuje aktivnosti izvršene na svakoj proizvedenoj jedinici. Ako jedinica nije proizvedena, tada se ova vrsta aktivnosti ne bi trebala dogoditi.

  2. Aktivnosti na razini serije . To uključuje aktivnosti koje se izvode kad god se obradi šarža jedinica. Nije važno koliko je jedinica u seriji, jer se aktivnosti odnose na prisutnost serije, a ne na njezinu veličinu. Smatra se da su troškovi postavljanja strojeva na razini serije.

  3. Aktivnosti na razini proizvoda . To uključuje aktivnosti usmjerene na određeni proizvod ili liniju proizvoda, poput troškova obrade naloga za promjenu inženjeringa.

  4. Aktivnosti na razini objekta . To uključuje aktivnosti koje se provode za cijeli objekt. Primjerice, smatra se da su troškovi naknade osoblja za upravljanje materijalima na razini postrojenja.

Nije uvijek moguće dodijeliti troškove proizvodima, ali hijerarhija troškova barem pruža okvir za koji su troškovi najbliže sljedivi do proizvoda.