Opterećenje

Opterećenje je ograničenje upotrebe sredstava. Koncept se najčešće koristi u državnom računovodstvu, gdje se tereti koriste kako bi se osiguralo da bude na raspolaganju dovoljno novca za plaćanje određenih obveza. Korištenjem tereta, državni subjekt može se uvjeriti da neće previše produžiti svoje financije.

Koncept tereta koristi se i u nekretninama, gdje je to zahtjev za nekretninom. Na primjer, na nekretnini može postojati založno pravo na porez na imovinu. Teško je prenijeti opterećenu imovinu, pa vlasnik nekretnine snažno potiče namirenje temeljnog zahtjeva. Opterećenje također može ograničiti namjene na koje se imovina može staviti, kao što su zakoni o zoniranju koji ograničavaju vrste gradnje na zemljišnom zemljištu.