Savjeti za doznake

Savjet za doznaku je izjava koja prati plaćanje dobavljaču, s pojedinostima o plaćanju. Dobavljač koristi informacije o savjetima za doznake kako bi u svom računovodstvenom sustavu označio nepodmirena potraživanja kao plaćena. Savjeti za doznake često se tiskaju kao prilog uz plaćanje čekom. Uključuje broj računa i iznos plaćanja za svaki plaćeni račun. Korištenje ovog dokumenta može se smatrati najboljom praksom, jer sprečava primatelja uplate da mora kontaktirati pošiljatelja kako bi razgovarao o tome što je uključeno u plaćanje.

Kada poduzeće izvrši elektroničko plaćanje, još uvijek može izdati savjet o doznaci, koji se obično nalazi u e-poruci.