Definicija materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja

Značajno pogrešno prikazivanje informacija je u financijskim izvještajima koja je dovoljno netočna da može utjecati na ekonomske odluke nekoga tko se oslanja na te izvještaje. Na primjer, materijalno pogrešno prikazivanje prihoda moglo bi pokrenuti odluku o kupnji dionica tvrtke, uzrokujući gubitke investitoru kada se pogrešno prikazivanje kasnije ispravi i cijena dionice opadne.

Kad revizor utvrdi značajne pogrešne prikaze, a uprava ih ne ispravi, revizor bi trebao procijeniti učinak pogrešne izjave na financijske izvještaje i odlučiti je li potrebno izmijeniti svoje revizijsko mišljenje.