Izravni rad

Izravni rad je rad u proizvodnji ili uslugama koji je dodijeljen određenom proizvodu, mjestu troškova ili radnom nalogu. Kada poduzeće proizvodi proizvode, izravnim radom smatra se rad proizvodne ekipe koja proizvodi robu, poput operatora strojeva, operatera na montažnim trakama, slikara i tako dalje. Kada poduzeće pruža usluge, izravnim radom smatra se rad onih ljudi koji pružaju usluge izravno kupcima, poput savjetnika i odvjetnika. Općenito, osoba koja naplaćuje naplativo vrijeme kupcu radi izravno radno vrijeme.

Troškom izravnog rada općenito se smatraju troškovi redovnog radnog vremena, razlike u smjenama i prekovremeni sati koje rade zaposlenici, kao i pripadajući iznosi poreza na plaće. Proširena verzija izravnog rada, poznata kao potpuno opterećeni izravni rad, također uključuje raspodjelu troškova naknada koje ostvaruju izravni radnici.

Izravni rad smatra se izravnim troškom, što znači da on izravno varira s prihodom ili nekom drugom mjerom aktivnosti. To nije nužno slučaj u proizvodnom okruženju, gdje proizvodno područje obično zahtijeva određenu količinu osoblja, bez obzira na broj proizvedenih jedinica. Koncept izravnih troškova primjenjiviji je u profesionalnom okruženju obračuna, gdje troškovi izravnog rada obično variraju s promjenama u prihodima.