Opis posla blagajnika

Opis položaja : blagajnik

Osnovna funkcija: Blagajničko mjesto odgovorno je za likvidnost poduzeća, ulaganja i upravljanje rizikom vezanim uz financijske aktivnosti tvrtke.

Glavne odgovornosti:

 1. Predviđanje pozicija novčanog toka, povezanih potreba za zaduživanjem i sredstava raspoloživih za ulaganje

 2. Osigurajte da je na raspolaganju dovoljno sredstava za ispunjavanje tekućih operativnih i kapitalnih zahtjeva

 3. Koristite zaštitu za ublažavanje financijskih rizika povezanih s kamatnim stopama na pozajmice tvrtke, kao i na njene devizne pozicije

 4. Održavati bankarske odnose

 5. Održavati odnose s agencijama za kreditni rejting

 6. Dogovorite se za kapitalno financiranje i financiranje dugom

 7. Uložite sredstva

 8. Uložite mirovinske fondove

 9. Pratite aktivnosti trećih strana koje u ime tvrtke obavljaju funkcije vanjske riznice

 10. Savjetovati upravu o aspektima likvidnosti kratkoročnog i dugoročnog planiranja

 11. Nadgledajte odobravanje kredita kupcima

 12. Održavati sustav politika i postupaka koji nameću primjerenu razinu kontrole aktivnosti riznice

Željene kvalifikacije: Diplomirani inženjer financija ili računovodstva, plus 10+ godina progresivno odgovornog blagajničkog iskustva za veliku tvrtku. Trebali biste temeljito razumjeti izvedenice, zaštitu, ulaganja, upravljanje bankovnim računima i tijekove međunarodnih sredstava.

Nadgleda: osoblje riznice