Kontrolni rizik

Kontrolni rizik vjerojatnost je da su financijski izvještaji materijalno pogrešno prikazani zbog kvarova u sustavu kontrola koje koristi poduzeće. Kada postoje značajni propusti u kontroli, vjerojatnije je da će poduzeće doživjeti nedokumentirani gubitak imovine, što znači da njegovi financijski izvještaji mogu otkriti dobit kad stvarno postoji gubitak.

Menadžeri poduzeća odgovorni su za dizajniranje, primjenu i održavanje sustava kontrola koji je primjeren za sprečavanje gubitka imovine. Nije lako održavati čvrst sustav kontrola, budući da se sustav mora povremeno mijenjati kako bi odgovarao tekućim promjenama u poslovnim procesima, kao i da bi se bavio potpuno novim poslovnim transakcijama. Također, uprava može svjesno izbjegavati provođenje određenih kontrola s obrazloženjem da su preskupe za održavanje ili da ometaju nesmetan tijek transakcija koje utječu na kupce.