Starenje potraživanja

Starenje potraživanja izvješće je u kojem su navedeni neplaćeni računi kupaca i neiskorištena knjigovodstvena odobrenja po datumskim rasponima. Izvješće o starenju primarni je alat koji osoblje za prikupljanje koristi kako bi utvrdilo koje fakture kasne s plaćanjem. S obzirom na to da se koristi kao alat za prikupljanje, izvješće se može konfigurirati tako da sadrži i podatke za kontakt za svakog kupca. Izvješće također koristi uprava za utvrđivanje učinkovitosti funkcija kreditiranja i naplate. Tipično izvješće o starenju navodi račune u 30-dnevnim "segmentima", gdje stupci sadrže sljedeće informacije:

  • Krajnji lijevi stupac sadrži sve račune stare 30 dana ili manje

  • Sljedeći stupac sadrži račune stare 31-60 dana

  • Sljedeći stupac sadrži račune stare 61-90 dana

  • Posljednji stupac sadrži sve starije račune

Izvješće je sortirano prema nazivu kupca, a svi računi za svakog kupca stavljeni su neposredno ispod imena kupca, obično poredani prema broju računa ili datumu računa. Slijedi uzorak izvješća, iako bez pojedinosti pojedinosti fakture koja se obično nalazi u takvom izvješću: