Gdje se razgraničenja pojavljuju u bilanci

Razgraničenje je trošak koji je priznat u tekućem razdoblju za koji račun dobavljača još nije primljen ili prihod koji još nije naplaćen. Kad se pripisuje obračun, to je obično s namjerom evidentiranja rashoda u računu dobiti i gubitka. Kakav je utjecaj takvog obračuna na bilancu stanja, gdje se nalaze imovina, obveze i stavke kapitala?

Ako se knjigovodstveno razgraničenje evidentira za rashod, teretićete račun troškova i knjižite račun obračunate obveze (koji se pojavljuje u bilanci). Budući da se obračunati trošak obično odnosi na vrlo ograničeno vremensko razdoblje (kao što je evidentiranje troškova na računu dobavljača koji će vjerojatno stići sljedeći mjesec), ova je obveza klasificirana kao tekuća obveza. Stoga, kada ostvarite trošak, on se pojavljuje u dijelu tekućih obveza bilance.

Moguće je (ali nije vjerojatno) da će se obračunati trošak pojaviti u bilanci pod klasifikacijom dugoročnih obveza, ali samo ako obvezu ne planirate podmiriti dulje od godinu dana.

Ako evidentirate obračun prihoda koji vam još nisu naplatili, tada knjižite račun prihoda i terete račun nefakturiranog prihoda. Račun nefakturiranog prihoda trebao bi se pojaviti u dijelu tekuće imovine bilance. Stoga se nadoknade obračunskih vrijednosti u računu dobiti i gubitka mogu prikazati kao imovina ili obveze u bilanci.