Novčano stanje

Financijsko stanje je tekuće stanje evidentirane imovine, obveza i kapitala organizacije. Ti se podaci bilježe u bilanci koja je jedan od financijskih izvještaja. Financijski položaj organizacije iskazuje se u bilanci na datum zabilježen u zaglavlju izvješća.

Šire gledano, koncept se može odnositi na financijsko stanje poduzeća koje se dobiva ispitivanjem i usporedbom podataka u njegovim financijskim izvještajima. To obično znači izračunavanje određenog broja financijskih pokazatelja iz predstavljenih podataka, ispitivanje rezultata na liniji trenda i uspoređivanje rezultata s rezultatima ostalih subjekata u istoj industriji.