Obračun prihoda od osiguranja

Kada poduzeće pretrpi gubitak pokriven policom osiguranja, priznaje dobitak u iznosu primljenog prihoda od osiguranja. Najrazumniji pristup evidentiranju tih prihoda je pričekati dok ih tvrtka ne primi. Na taj način ne postoji rizik od evidentiranja dobiti povezane s isplatom koja nikada nije primljena. Alternativa je bilježenje dobitka čim je vjerojatna uplata i može se odrediti iznos isplate; međutim, ovo predstavlja oblik nastalih prihoda, pa se to obeshrabruje ukoliko ne postoji visok stupanj sigurnosti u vezi s plaćanjem. Ako se dobitak evidentira prije primanja gotovine, terećenje dobitka potraživanje je potraživanje za očekivane povrate osiguranja.

Dobitak od prihoda od osiguranja treba evidentirati na zasebnom računu ako je iznos značajan, čime se dobit jasno označava kao ne operativna. Na primjer, naslov takvog računa mogao bi biti "Dobitak od potraživanja od osiguranja".

Iako se bilježi dobitak, vjerojatni ukupni ishod štete od osiguranja neto je gubitak, budući da se iznos takve štete nadoknađuje sa stvarnim nastalim gubitkom, umanjenim za odbitnu naknadu osiguranja.

Možda će biti potrebno u fusnotama uz financijske izvještaje otkriti prirodu događaja koji rezultiraju prihodima od osiguranja, iznos prihoda i stavku retka dobiti i gubitka u kojoj se evidentira dobit.