Ograničenje opsega

Ograničenje opsega je ograničenje revizije koju prouzrokuje klijent, pitanja koja su izvan kontrole klijenta ili drugi događaji koji revizoru ne dopuštaju da dovrši sve aspekte svojih revizijskih postupaka. Primjeri događaja koji uzrokuju ograničenje opsega su nestanak relevantnih dokaznih predmeta i klijentovo ograničenje kontakta s kupcima radi potvrde postojanja potraživanja.

Ograničenja djelokruga utječu na sposobnost revizora da pruži čisto mišljenje o financijskim izvještajima klijenta.