Aktivnost s dodanom vrijednosti

Aktivnost s dodanom vrijednosti je svaka poduzeta radnja koja kupcu povećava korist od robe ili usluge. Tvrtka može znatno povećati svoju profitabilnost prepoznavanjem kojih djelatnosti povećavaju vrijednost, a kojima ne, i uklanjanjem aktivnosti bez dodane vrijednosti. U većini organizacija postoji znatno niži udio aktivnosti s dodanom vrijednosti od aktivnosti bez dodane vrijednosti.