Knjigovodstveni iznos

Knjigovodstveni iznos je evidentirani trošak imovine, umanjen za akumuliranu amortizaciju ili akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Izraz se također odnosi na evidentirani iznos obveze.

Knjigovodstvena vrijednost imovine ne mora biti jednaka trenutnoj tržišnoj vrijednosti. Tržišna vrijednost temelji se na ponudi i potražnji, dok je knjigovodstvena vrijednost jednostavan izračun temeljen na postupnoj amortizaciji koja se tereti za imovinu.

Koncept se također odnosi na obveznice koje se plaćaju, gdje je knjigovodstvena vrijednost početna evidentirana obveza za obveznice, umanjene za bilo koji popust na obveznice koje se plaćaju ili plus premija za obveznice.

Slični pojmovi

Knjigovodstvena vrijednost naziva se i knjigovodstvena vrijednost.